Στοιχεία Επικοινωνίας

Η ΘΑΛΩ ΑΕ παρέχει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε ηλικιωμμένους και συνταξιούχους. Η μονάδα Νερατζιωτίσης 28 λειτουργεί με αρ.αδ: 4493/476Β (30/7/2013)

Θα μας βρείτε:

Νερατζιωτίσσης 28, ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ. 210 8065124

FOCUS-ON GROUP: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ