Κοινωνική Υπηρεσία

Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία, βασίζεται αποκλειστικά στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο,στην τόνωση της ψυχικής κατάστασης των ηλικιωμένων, την καταπολέμηση της κατάθλιψης τους και στην υποβοήθηση για κινητοποίηση και κοινωνική αποκατάσταση.

Πάνω απ' όλα είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες της τρίτης ηλικίας, προκειμένου η μονάδα μας ν' αποτελεί συνειδητή επιλογή ενός ποιοτικού τρόπου ζωής και υψηλού επιπέδου διαβίωσης και όχι μια λύση ανάγκης ή ενός απλού γηροκομείου.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων κατόπιν αιτήσεως των συγγενών.